Vilka är vi?

Svensk Skrivtolkning är en helhetslösning av skrivtolkning, såväl på plats som på distans. Vi vänder oss till dig som har intresse av livetextat tal oavsett om det är som användare, leverantör eller nyfiken spekulant. Klicka på någon av ikonerna nedan för att läsa vidare!


Niclas Ceder

Niclas Ceder

Skrivtolk

Kevin Crona

Kevin Crona

Skrivtolk

Albin Jorenbo

Albin Jorenbo

Skrivtolk

Tami Walters Malmberg

Tami Walters Malmberg

Skrivtolk

Katarina Eriksson

Katarina Eriksson

Skrivtolk

Hans Larson

Hans Larson

Skrivtolk

Jimmi Lindberg

Jimmi Lindberg

Skrivtolk

Mohammed Shakrah

Mohammed Shakrah

Skrivtolk / Teamledare

Klas Theorin

Klas Theorin

Skrivtolk

David Tolentino

David Tolentino

Skrivtolk

David Johansson

David Johansson

Skrivtolk / Programmerare

Värderingar

Tjänsterna är till för dig med någon typ av hörselnedsättning och är helt kostnadsfri att använda. Livetextning syftar till att göra din vardag enklare och tryggare, genom att undertexta tal direkt till din smartphone.zbr> Den tekniska plattform vi använder oss av för är mycket stabil och säker.Via en personlig inloggningssida kan du som användare få en enkel överblick över dina bokningar. Här kan kan du också ställa in personliga preferenser såsom textstorlek, textfärg och bakgrundsfärg. Maila eller ring oss så berättar vi gärna mer!

Vår vision är att vara en aktör i byggnaden av ett samhälle tillgängligt för döva och hörselnedsatta där fler kan få delta på lika villkor. Att få vara delaktig i sociala sammanhang är ett sätt att stärka sin självbild och identitet. Bland de som blir hörselskadade i vuxen ålder är det inte ovanligt att man sakta drar sig tillbaka ifrån just sådana sammanhang, för att man är rädd att vara till besvär eller att missförstå vad som sägs. Genom att åter ge individen makt över dennes egna kommunikation, hoppas vi att fler skall känna sig trygga i sin vardag och våga delta för att göra sin röst hörd!

Behovet av skrivtolkar Sverige är mycket stort, och tros öka markant i framtiden. Som ett levande hjälpmedel för personer med hörselnedsatta har vi en mycket viktig funktion att fylla. Vi är drivande inom utveckling av framtidens tolktjänst. För att uppnå detta har vi, som första steg, utvecklat Livetextning. Förutom att tjänsten är klimatsmart, effektiviserar den även organisationen av befintliga tolkar. Eftersom tjänsten bygger på att man kan arbeta nästan var som helst ifrån, gör det också att rätt tolk / livetextare bättre kan matchas mot rätt bokning. På så vis hoppas vi också kunna bidra till en kvalitésökning för samtliga användare.

Vanliga Frågor

   

Nedan finner du svar på de vanligaste frågorna som användare ställt. Finns inte svaret på din fråga nedan, tveka då inte att kontakta oss

1. För vilka situationer passar livetextning?

Livetextning passar utmärkt de flesta tillfällen där en- eller tvåvägskommunikation förs. Det är främst den utrustning du som användare behöver som varierar. Livetextning bidrar till att det personliga i varje möte bibehålls – samtidigt som du som användare kan vara säker på att undvika missförstånd i kommunikationen. Det kan även användas i föreläsningssammanhang och lämpar sig utmärkt för stadsvandringen eller rundturen på nya skolan.

2. Vilken teknik kan jag använda mig av för att få tillgång till livetextning?

Grundförutsättningarna för att du skall kunna ta del av livetextningen är:
 1. Att du har en telefon, läsplatta eller dator med tillgång till internetuppkoppling.
 2. Att du har en fungerande webbläsare (exempelvis Internet Explorer, Safari, Mozilla Firefox eller Google Chrome).
 3. Att du har en inloggning på www.skrivtolken.se.
Hur du väljer att ta del av skrivtolkningen är upp till dig och varierar troligtvis beroende på situation. Skall du exempelvis sitta på en lång föreläsning kan det vara enklare att titta på datorskärmen eller läsplattan, än på mobilskärmen. Ska du däremot på fotbollsträningen eller spinningpasset kan mobiltelefonen vara bra att ha till hands!

3. Vad händer efter att jag bokat en livetextning?

När du bokat en livetextning via landstinget, arbetsplatsen eller utbildningen (så kallade uppdragsgivare) inkommer denna bokning till oss. Vi får då ta del av den information du lämnat till uppdragsgivaren angående tid, datum, duration, ämne och förhandsmaterial. Sedan tillsätter vi den livetextare som är bäst lämpad för det ämne som skall behandlas. Exempelvis har vi livetextare med utbildning inom sjukvård, data, juridik osv. Vi försöker alltså matcha rätt tolk / textare mot rätt bokning så att kvalitén för dig som användare skall bli så hög som möjligt.

4. Vem har rätt till kostnadsfri skrivtolkning / livetextning?

Det är två kriterier som måste uppfyllas för att få kostnadsfri tillgång till hjälpmedlet:
 • Att du, eller den du skall kommunicera med har någon typ av hörselnedsättning.
 • Att ni är behjälpta i er gemensamma kommunikation av att få tal undertextat.

5. Är tjänsten verkligen helt kostnadsfri?

Ja. 1968 beslöt riksdagen att döva skulle få tillgång till kostnadsfri tolkservice.  År 1994 trädde lagen om vardagstolkning (Hälso- och sjukvårdslagen § 3b) i kraft. Lagen innebar att landstingens blev skyldiga att organisera, finansiera och tillhandahålla tolktjänst för döva och hörselskadade. Idag fungerar finansiering för tolkning och livetextning på följande vis:
 • Landstinget finansierar alla bokningar som rör sig om vardagstolkning vilket är ett vitt begrepp som innefattar många olika typer av situationer.
 • Utbildningar finansierar utbildningstolkning, alltså då du använder dig av skrivtolk eller livetextare i utbildningssammanhang.
 • Arbetsförmedlingen finansierar fortbildning inom arbetets ramar, arbetsintervjuer, konferensdagar och dylikt. 

6. Hur indelas hörselskador

En hörselskada är mycket individuell och det varierar mycket från person till person hur skadan upplevs. Hörselskador kan delas in i tre grupper:
 1. Ledningshinder: Att något i ytterörat förhindrar ljudet från att komma fram till innerörat. Ledningshindret ger en försvagad men inte en förvrängning av ljudet. Ljudet upplevs komma från ett längre avstånd.
 2. Sensorineurella skador Skadorna finns i innerörat och är den största gruppen av hörselskador. De flesta barndomshörselskadade finns i den här gruppen. Om hårcellerna inte kan omvandla ljudet till signaler betecknas skadan som sensorineural. Om hårcellerna omvandlar ljudet men förändringar i hjärnan inte kan tolka dem kallas den central. Dessa hörselnedsättningar skadar oftast förmågan att uppfatta toner av höga frekvenser. T.ex. konsonantljuden ligger högre på tonskalan samt har liten ljudstyrka. För dem med en sådan hörselskada stör buller mer än för de med ledningshörselskador. En hörapparat för en person med sensorineural hörselskada kompenserar endast i viss utsträckning. Ljuden är svaga och ofta förvrängda.
 3. Centrala skador Dessa beror på någon typ av hjärnskada som påverkar hörselcentrat.

7. Vad innebär QR-delning?

QR-delning är en väldigt användbar funktion, som gör att användare kan dela med sig av sin livetextning till andra i närheten. QR står för Quick Response och är en typ av streck kod. Varje bokning som görs hos oss, genererar en unik QR-kod. Dessa kan man använda för att dela med sig av tolkningen till andra i närheten som är i behov av en livetextning. Omvänt så kan du, i de fall du missat att boka en livetextning, scanna av någon annans QR-kod i samma rum, för att få tillgång till den verbala kommunikationen.

8. Vad händer med utvärderingarna som besvaras i slutet av varje bokning?

Det är viktigt för oss att veta hur våra användare upplever tjänsten, samt skrivtolkningarna / livetextningarna. Våra användare är viktiga för oss! Feedbacken som vi får via utvärderingarna är ovärdelig för att vi ständigt skall kunna utveckla tjänsten och plattformen. Ingen synpunkt är för liten eller för stor - och det är dina behov som användare som styr vilken prioritering som görs i utvecklingen.

Kontakta oss

Om du har en fråga så tveka inte att ställa den i textrutan nedan, eller via telefon. Vi finns även oftast tillgängliga via Skype.