Albin är tolken som jobbat i företaget ända sedan innan det ens blev ett företag, läs mer om honom i denna intervju!

Hej, Albin! Hur hittade du skrivtolkyrket?

Jag hittade till skrivtolkning genom min barndomsvän Mohammed. Han vände sig till mig och frågade om jag ville vara med och starta upp någonting nytt inom skrivtolkning. Just då var jag redo för det, så svaret blev ja. 

Han frågade mig eftersom han visste att jag var väldigt bra på Tetris/datorspel och utgick ifrån att jag var snabb på tangenterna eftersom jag satt och spelade mycket vid datorn. Genom att spela datorspel får man flera egenskaper som är av nytta inom skrivtolkning.

Man kan säga att jag blev skrivtolk till stor del för att jag litade på Mohammed. Jag fick följa med honom i olika sammanhang och lära mig jobbet genom att utföra det. Efter att ha arbetat som tolk i två år gick jag skrivtolkutbildningen på Södertörns folkhögskola. Först då kände jag att jag blev skrivtolk på riktigt, trots att jag hade varit yrkesverksam under två års tid.

Med tiden insåg jag att jobbet är väldigt roligt, utmanande och utvecklande. Jag upplever att jag hade flyt som kom in i någonting där mina egenskaper kunde användas på ett bra sätt. Det känns bra att inte sitta på ett kontor, utan istället få resa runt och utföra ett jobb som hjälper människor. Folk uppskattar det man gör så mycket, jag har aldrig varit med om att få så många glada tillrop som när jag skrivtolkar. Det tror jag är någonting som få andra yrkeskårer får uppleva.

Vad är det bästa med jobbet? 

Det bästa med jobbet för mig är att jag har fått en större förståelse för hur samhället fungerar, vilka funktioner som är viktiga för människor och den allmänbildning som kommer med det. Alla olika typer av tolkningar som man är på är givande. Ena dagen kan man vara på en konferenshelg med något företag och flera hundra närvarande, nästa dag på en målarkurs, för att sedan vara på en föreläsning om hörsel eller ett seminarium på universitetet. Vi är i alla möjliga sammanhang, på föreningsårsmöten, 90-årskalas, bröllop, allt kyrkligt man kan tänka sig och mer därtill. 

Sammanhangen tar aldrig slut, det är det absolut bästa. Det gör nämligen att en dag inte är den andra lik, i princip. Det är ett jobb med stor variation, men när man har jobbat tillräckligt mycket får man en säkerhet i att man kan lösa alla typer av problem som kan uppstå. Med erfarenheten blir man även trygg i de flesta situationer. 

Vad är det för företagskultur på Skrivtolkning.se?

Jag skulle säga att det är en positiv kultur med framåtanda. Alla är inställda på att hitta lösningar på problem som uppstår och finns där för varandra när det är svårt. Vi har en framåtblickande företagskultur, samtidigt som vi hela tiden förbättrar det vi gör bra just nu.

Jag upplever att kulturen är att vi försöker se hur vi kan utveckla vår roll och på så sätt göra det möjligt för oss på som arbetar i företaget att göra det här på heltid. Det har inte alltid varit enkelt, men företagskulturen skapar möjligheter att hitta fler sammanhang där vi kan vara verksamma. Några exempel är att direkttexta presskonferenser, bli inhyrda på SVT eller undertexta föreläsningar och videoklipp som ska ut till allmänheten. 

På så vis har vi ett stort paraply att verka under, där alla egenskaper som en skrivtolk besitter kan användas. Det finns en öppenhet och möjligheter att växa och tydliga steg att ta för att hela tiden utvecklas. 

Finns det något dåligt med jobbet?

En stor fördel för mig, som kan vara en nackdel för andra, är att man inte jobbar 9-17. De flesta hos oss jobbar inte vanliga kontorstider. För mig innebär det att jag har möjlighet att göra många saker dagtid. Till exempel spelar jag mycket padel, denna nya innesport. Det är även lättare att gå och exempelvis handla ett par byxor klockan 11 en tisdag än att göra det när alla andra gör det.

Detta kan även vara en nackdel, aspekten att arbetstiden varierar så mycket. Om man har mycket andra fasta hållpunkter att ta hänsyn i till i tillvaron så kan det bli utmanande, men för mig som ung person utan så många andra förpliktelser är det bara härligt.

Hur länge har du arbetat i företaget? 

Jag vet inte riktigt. Jag tror att jag började jobba i företaget innan det ens var ett företag. Vi kan säga att jag har jobbat för Mohammed i 7 år, mer eller mindre, även om jag är lite osäker på den exakta startpunkten.

Hur blev du så snabb?

Min mamma såg till att jag lärde mig rätt fingersättning på tangentbordet när jag var 13-14 år. Hon såg att jag satt mycket vid datorn. När hon gick i grundskolan hade de lektioner i skrivmaskin. Tack vare det hade hon rätt fingersättning och visste hur man skulle skriva så bra som möjligt. Det lärde hon mig. 

Jag började traggla fingersättning, och inledningsvis var det jag skrev knappt begripligt. Med tiden blev det bättre och bättre, och till slut satt det i ryggmärgen. Jag kunde skriva utan att titta.

Att jag är så snabb är alltså en klassiker i kategorin “jag får tacka min mamma”. Jag fick en bra grund att bygga på, men det handlar också om att jag har suttit många timmar på olika webbcommunities och chattforum. Jag har spenderat mycket tid vid datorn, och det har har till slut gett mig ett jobb. 

Vad driver dig framåt, hur motiverar du dig? 

Jag är en “learning by doing”-person, jag lär mig när jag jobbar och det är där jag är fokuserad. Det som driver mig är att det är kul att vara bra på någonting. Jag tycker om att vara bra på ett hantverk, vilket det här yrket i högsta grad är. 

När jag jobbar drivs jag av en vilja att utföra jobbet så bra som det bara går, och ge personer som är i behov av skrivtolkning möjlighet att använda det så bra som det går i vardagen. Jag vill se till att samtalet flyter och är naturligt. Att kunna lämna ett uppdrag och känna att man har gjort vardagen lite lättare för någon, i slutändan är det dit jag strävar. 

Har du någon annan roll – förutom att skrivtolka?

För tillfället är jag praktikantansvarig, eftersom Jimmie som normalt sett har det ansvaret, är föräldraledig. Jag är även utbildad handledare. På grund av rådande situation blev vårens praktik inställd ungefär halvvägs. Det var väldigt tråkigt eftersom vi inte fick chansen att visa och lära ut det vi kan till nya skrivtolkar.

Vad innebär det att vara praktikantansvarig?

Det innebär att man lär känna praktikanterna och planerar praktikperioden utifrån deras förutsättningar. Man försöker se till att de får lagom utmaningar, tolka där det är möjligt och se och lära där det krävs av situationen.

När vi som företag har praktikanter får vi möjlighet att se hur årets skrivtolkskull ser ut, under utveckling. Vi får även en chans att påverka dem i den riktning som vi går när vi arbetar. Förhoppningsvis ger det också dem möjligheten att ta med sig det vi gör tillbaka till utbildningen och ut i yrkeslivet. 

Hur ofta har vi praktikanter? 

Det kommer skrivtolksstudenter till oss 2 gånger per år, utspritt över ungefär 6 veckor, men det beror lite på om de kommer till oss som praktikanter eller auskultanter.

Vad är det för skillnad på auskultant och praktikant?

Att auskultera betyder att man ser och lär hur yrket fungerar. Man praktiserar alltså inte, utan är med för att förstå vad yrket går ut på. Det är en chans att se och ta in vad det är att vara skirvolk. Dessutom har man nära till att kunna ställa frågor och få svar på det man ser ute i praktiken.

Som praktikant utför man yrket, men med hjälp av en handledare som ser till att kvaliteten fortfarande är god nog. De som praktiserar hos oss är nästan färdigutbildade. Under praktiken får man testa sina vingar samtidigt som man få hjälp att klara av uppdraget.

Hur tänker du kring praktikanter? Hur gör man för att de ska få en så lärorik vistelse som möjligt? 

Att ha praktikanter är bra för oss som företag. VI får nya ögon på det vi gör, och genom att svara på de frågor vi får ges vi möjlighet att tänka igenom vår roll som företag och som arbetstagare. Jag tror att det är bra att vi på företaget tänker igenom våra roller och att vi får frågor som tvingar oss att gå igenom och motivera vad som är viktigt, varför och hur det görs på bästa sätt enligt de kunskaper vi besitter.

Alla tolkar har olika styrkor, därför finns det en poäng med att praktikanterna inte endast följer med en skrivtolk under hela sin praktik, utan är med olika tolkar hela tiden. Förhoppningsvis ser man då att det finns många olika sätt att tänka och tycka kring en tolksituation, men att det finns en röd tråd i hur man väljer att agera. Denna röda tråd är att vi som arbetar på Skrivtolkning.se har samma målbild: de som använder sig av skrivtolkning ska få en så bra chans som möjligt att vara delaktiga i alla delar av samhället.

5 snabba: 

Bästa arbetsredskapet utöver dator och tangentbord?

Mobilen för att snabbt kunna kolla upp förkortningar i vårt sökverktyg under uppdrag, eller hur någonting stavas. Mobilen är ovärderlig på det sättet, i att hjälpa kollegan när man inte kan en förkortning, eller inte vet hur ett namn stavas. Det är verkligen ett arbetsverktyg, det kan se ut som att vi sitter och håller på med mobilen under uppdrag, men vi använder den som ett verktyg, för att se till att tolkningen blir så bra som möjligt. 

Favorittyp av uppdrag?

Konferensdagar för att de är för det mesta välplanerade, bra upplagda med lagom långa arbetspass och innehåller någonting som går på djupet, man får lära sig någonting.

Mest kreativa tolklösning?

Att gå omkring på stadsvandring och ha bord på magen för våra datorer som är uppsatta med spännband. Jag har gjort några sådana uppdrag när man nästan får skriva och gå samtidigt, det är spännande och utmanande! 

Favoritfrukt?

Delad förstaplats mellan torkad papaya och torkad mango i müsli.

Dold talang?

Europamästare i Gameboy-tetris 2016.