Vår rutinerade kollega Jenny Therén är inte bara tolk – hon undervisar också i tecken som stöd (TSS). Under hösten håller hon studiecirkelträffar både för nyfikna nybörjare och mer erfarna teckenanvändare. I HRF:s lokaler på Haga Östergata i Göteborg tar hon på måndagar och fredagar emot två olika grupper med nio respektive elva deltagare.

Höstens träffar utgör ett slags provtermin och det återstår att se om det blir mer samarbete med HRF i Göteborg framöver – men något brist på intresse var det åtminstone inte den här terminen, då hennes båda klasser snabbt som attan blev fulltecknade.

Jenny Therén.

– Den största utmaningen är nog att få deltagarna att förstå att de kan mycket mer än de tror, oavsett erfarenhet, säger Jenny, som vid sidan av sitt jobb som skrivtolk också är utbildad dövblind-, TSS- och teckenspråkstolk (vilket trogna läsare av den här bloggen känner till).

Under slutet av terminen hoppas hon att den nyfikna och vetgiriga gruppen vågar teckna mer än de pratar under lektionstillfällena.

(Samtliga deltagare på bilderna har gett sitt medgivande till att synas här på bloggen)