Lönen för våra skrivtolkar som jobbar heltid ligger i snitt på 43.000 per månad, medan vi även har skrivtolkar som endast arbetar deltid, och således tjänar mindre.
Det korta svaret är med andra ord: det beror helt och hållet på hur mycket du jobbar.