Du som aldrig har använt skrivtolk kanske undrar om du har rätt att använda tjänsten. Ta det lugnt! Det enkla och nästan helt övergripande svaret är:
Du har rätt till skrivtolk. Kostnadsfritt.
Läs det sista ordet igen. Kostnadsfritt – åtminstone för dig.

I Sverige krävs det inget intyg eller bevis på att du är i behov av skrivtolk. Du behöver inte heller ha en viss grad av hörselnedättning för att ha rätt till skrivtolk. Ingen kommer att tvinga dig att redogöra för din hörselkurva och att den kanske inte är vad den en gång har varit.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska varje region erbjudatolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade”. I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning finns det också en hel del att läsa om inte bara vardagstolkning, utan också rätten tolk för att tillgodogöra sig en god utbildning.

Utan att fastna för mycket i konventioner och lagar kan vi passa på att lyfta summan av kardemumman:
Du har rätt till skrivtolk, så länge det finns en tillgänglig sådan.

Vardagstolkning innefattar mycket

Vem som betalar för och organiserar din skrivtolkning är dock inte alltid en lika enkel fråga.
Men, här kommer en grov indelning över vart du bör vända dig för respektive sammanhang:

Tolk i grundskolan och gymnasiet: Skolans kommun
Tolk till fritidsaktiviteter: Regionens tolkcentral för döva och hörselskadade
Tolk i arbetslivet:
Arbetsförmedlingen
Tolk inom högskola och universitet: Högskolan/universitetet

Regionen ansvarar för det som kallas vardagstolkning. Vad som faller under det begreppet är inte alltid glasklart, men några exempel lyder som följer:
Sjukvårdsbesök, föreningsmöten, fritidsaktiviteter, föreningsliv, dop, bröllop eller begravning.

Begreppet vardagstolkning omfattar alltså ganska mycket. Behöver du till exempel skrivtolk till ett läkarbesök bokar du skrivtolk genom din regions tolkcentral, som också bekostar besöket. Detsamma gäller om du vill ha skrivtolkning till din förening. Då kan du också få texten på en stor skärm, så att alla i lokalen kan ta del av tolkningen.

Tolkning i ditt jobb

När det gäller tolkning i arbetslivet är det lite snårigare.
Beroende på vad i arbetslivet man behöver tolk till är det antingen Arbetsförmedlingen eller regionens tolkcentral som finansierar tjänsten.
Arbetsförmedlingen ansvarar exempelvis för finansieringen av tolkning vid exempelvis nyanställning, introduktion på arbetsplatsen och utbildning inom ett företag.

Om du har några frågor eller funderingar över vart du ska vända dig kan du först och främst höra av dig till din regions tolkcentral. Om det inte faller under deras ansvar hänvisar de dig vidare till rätt ställe.

(Bilden längst upp används givetvis med tolkanvändarens tillåtelse och föreställer skrivtolkning vid en labbkurs på universitet.)

Här kan du läsa mer:

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2008:23):

https://www.regeringen.se/contentassets/0b52fa83450445aebbf88827ec3eecb8/fns-konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning-ds-200823

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30):

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso–och-sjukvardslag_sfs-2017-30

Tolktjänst för vardagstolkning:

https://www.regeringen.se/496acd/contentassets/fd0d8dc158d04e97ab31138c1f20497d/tolktjanst-for-vardagstolkning-ds-20167.pdf