Sedan den 1 mars går det inte längre att beställa tolk via mejl i Region Stockholm. En möjlighet som saknas av många användare. Anledningen till förändringen beror på EU-förordningen GDPR, som i det här fallet sätter käppar i hjulet för personer som vill boka tolk.

– Beställning via e-post har fungerat bra för både Tolkcentralen och målgrupperna, men det går inte att förändra lagen, säger handläggaren Cecilia Fryksell.
– Tolkcentralen får inte hantera personuppgifter via mejl. Det inte är säkert, eftersom Tolkcentralens e-post Outlook är inte krypterad. Man skulle kunna jämföra med att man skickar vykort på posten – vem som helst kan läsa det.

Tolkcentralen i Stockholm.

Hon berättar vidare att Tolkcentralen tillsammans med SLSO:s jurister har utrett möjligheter att till exempel använda kundnummer, men att det inte finns några lösningar på problemet.

– Allt är spårbart till ip-adresser. Det går inte heller att ge sitt medgivande för att skicka sina personuppgifter, berättar Cecilia Fryksell.

Däremot går det bra, tillägger hon, att använda sig av mejl för att komplettera beställningar med icke personbundna handlingar. Om någon till exempel beställt skrivtolk till ett bostadsrättsföreningsmöte och vill skicka dagordningen fungerar det utmärkt att mejla Tolkcentralen, bifoga exempelvis ett pdf-dokument och hänvisa till sitt beställningsnummer. Däremot ska man inte skriva något om tidpunkt eller plats.Alla andra tillvägagångssätt för att boka tolk finns dock kvar. Du kan använda dig av Tolkportalen, texttelefon, “vanlig” telefon, bildtelefon eller fax. Du kan också besöka Tolkcentralen och genomföra din tolkbokning. Har du frågor till Tolkcentralen kan du kontakta dem via appen Alltid öppet, via telefon eller besök.
Mer information om hur du bokar hittar du på https://www.tolkcentralen.regionstockholm.se/tolkservice/boka-tolk/.