Utmaningen

År 2021 trädde DOS-lagen i kraft, Lagen om tillgänglighet till Digital Offentlig Service. Detta ledde till att många av landets kommuner som redan streamade sina kommunfullmäktigemöten nu skulle behöva undertexta eller direkttexta dem.
Då tillgången på skrivtolkar varierar runtom i landet vände sig många till oss i hopp om att vi skulle kunna leverera textning på ett bra sätt, på distans.

Vår lösning

Vi anlitades för att i realtid leverera undertexter (så kallad direkttextning) till under Almedalsveckan. Vårt företag bistod med fyra tolkar för att kunna texta så många av de olika debatterna som möjligt samtidigt. Undertexterna visades förutom i TV-skärmen även på storbildsskärmar på plats, för att tillgängliggöra talet både lokalt och nationellt i etern.