Utmaningen

I samband med coronautbrottet i Sverige var det många myndigheter som beslutade sig för att producera livesända presskonferenser. På kort tid skapades en stor efterfrågan av direkttextning för att kunna nå ut till de 1,5 miljoner svenskar med hörselnedsättning om den lägesbild som myndigheten ansvarade för att presentera.
På grund av de restriktioner som fanns på plats gällande storlek på gruppsamlingar, var det viktigt att minimera antalet deltagare som fysiskt närvarade vid presskonferenserna. Man undrade därför om det gick att direkttexta en stream, utan att närvara i lokalen, som skulle sändas live via Youtube.

Vår lösning

Efter mottagen beställning tog vi kontakt med det bolag som ansvarade för själva videoströmningen av presskonferensen.
Genom att vår tekniska avdelning kopplades ihop med streamingbolagets, kunde vi efter bara en timme föreslå en lösning för att få ihop text och bild för den livesända strömmen. Därefter satte vår utvecklingsavdelning raskt igång med att utveckla de kopplingar som behövdes mellan vår programvara och samarbetspartnerns för att både text och bild skulle synas samtidigt i Youtube-sändningen.

Myndigheten hörde efter första uppdraget av sig och bad om att få den producerade texten i efterhand för att kunna använda som underlag till pressreleaser.
Självklart sa vi, och byggde därför även in en funktion för att efter avslutad sändning direkt kunna ta ut de producerade texterna som transkript!