Utmaningen

I samband med coronautbrottet ställdes saker på ända för många föreningar och utbildningar vars verksamheter bygger på fysiska möten.
Dessa tvingades över en natt att ställa om till distansmöten i och med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
För de verksamheter som dessutom var i behov av skrivtolkning och annars varit vana vid skrivtolkning på plats, fanns en oro över hur man skulle kunna få möten och föreläsningar skrivtolkade.

En förfrågan inkom till oss från ett universitet som handlade om just detta.

Vår lösning

Vi är sedan länge vana vid att arbeta med olika videomötesplattformar, då vår egen verksamhet i stort bygger på att alla arbetar hemifrån när man inte har skrivtolkning av fysiska möten. Utifrån detta presenterade vi vilka för- och nackdelar som fanns med olika videomötesplattformar och vilken plattform som lämpade sig bäst för skrivtolkning av föreläsningar, respektive möten.

För att kunna presentera rätt lösning behövde vi ta reda på vad som var viktigt för deltagarna i mötet gällande funktionalitet.
Vår analys byggde på premissen att läraren troligen skulle vilja visa en powerpoint samtidigt som denne föreläste.
Det viktiga var då att de deltagare som var i behov av skrivtolkning skulle kunna ta del av den utan att för den sakens skull stjäla uppmärksamhet från den powerpoint som presenterades.

Vi landade till slut i att videomötesplattformen Zoom var den som var bäst lämpad utifrån användargruppen och situationen.

Därefter satte vår utvecklingsavdelning i gång med att skapa en koppling mellan vårt skrivtolkningsprogram och videomötesplattformen, för att kunna presentera skrivtolkningen som en livetextning i Zoom-mötet. På så vis kunde alla deltagare som var i behov av texten ta del av den samtidigt som både talarnas ansikten och powerpointen syntes klart och tydligt.

Voila!