Utmaningen

Distriktsstyrelsen för Hörselskadades Riksförbund i Västra Götaland hade beställt skrivtolk via regionens tolkcentral för en sedan länge planerad arbetsdag.
Dagen innan mötet fick de besked om att tolkarna blivit sjuka och att regionen därför inte kunde tillhandahålla tolk.
Då styrelsen arbetar idéellt var datumet satt lång tid i förväg för att passa in i deltagarnas scheman. Det var därför viktigt att mötet blev av som planerat.

Ordföranden i föreningen hörde av sig till oss för att fråga om det var möjligt att få skrivtolk på distans, från Stockholm, till mötet.

Självklart, svarade vi!

Vår lösning

Efter mottagen beställning tog vi kontakt med ordföranden för att gå igenom hur det skulle gå till rent tekniskt.
Vi skapade oss en bild av hur möteslokalen såg ut samt vilken teknik som var tillgänglig för mötesdeltagarna på plats.

Vi instruerade dem att sätta sig i en U-form, och placera en stol i mitten, precis som bilden visar.
På stolen placerades sedan en smartphone som kopplades upp mot videomötesverktyget som användes för distanstolkning.
Därefter kopplade de även upp en projektor mot en dator – som även den var ansluten till videomötet och som projicerade
vår skrivtolkning.
De ombads sedan stänga av mikrofonen på datorn samt sänka ljudet på både datorn och telefonens högtalare till noll
för att undvika rundgång.
På så vis kunde våra tolkar ta del av ljudet via telefon, samt presentera tolkningen på storduk för alla deltagare vid mötet.