Utmaningen

En grupp hörselskadade bokade en guidad busstur i England. Som hörselskadad har man oftast förmåga att läsa på läppar. Denna förmåga är alltid nedsatt på andra språk än på modersmålet. Dessutom krävs det att man ser den som talar. Dessa försvårande omständigheter i kombination med bussens bullriga miljö gör det svårt för resenärerna att uppfatta vad som sägs.

Vår lösning

Vi började med att ta kontakt med det aktuella bussbolag som bokats för resan. Vi undersökte om det var möjligt att få en buss med inbyggda TV-skärmar inbokad för resan. Vår programvara är kompatibel att visa text på de flesta sorters skärmar och enheter. För uppdraget bokades två skrivtolkar. Tolkarna mötte upp busschauffören innan uppdragets start och kopplade in sin utrustning mot bussens TV-skärmar. Därefter testade man så att storleken på texten var synlig från alla platser på bussen. Skrivtolkarna följde med under hela bussresan och förmedlade det som sades via text på bildskärmarna.

Eftersom detta var en större grupp personer som alla hade hörselnedsättning så bekostades skrivtolkningen av landstinget.