Utmaningen

Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, är Nordens viktigaste samlade mötesplats för forskare, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Under dagarna pågick flera parallella seminarier och presentationer på både svenska och engelska. För att tillgängliggöra föreläsningen dels för personer med hörselnedsättning, men även för personer som inte förstår engelska undrade man om det gick att få skrivtolkning på svenska då det talades engelska.

Vår lösning

Inför mässan tog vi reda på lokalernas utformning och vilken utrustning som fanns på plats. Då det redan fanns storbildsskärmar på scenerna så föreslog vi att använda dessa för att visa vår skrivtolkning. Utöver detta kunde åhörarna följa med livetexterna via sin egen mobil eller surfplatta. De som valde att läsa i sin egen enhet hade då också möjlighet att själva ställa in textens storlek och färg enligt sina egna preferenser.