Utmaningen

Akademiska Svårigheter för Hörselskadade Studenter

Hörselskadade studenten Jana mötte ofta utmaningar i utbildningsmiljöer, speciellt under interaktiva sessioner som gruppdiskussioner och seminarier. Dessa svårigheter accentuerades i bullriga omgivningar och ledde ofta till trötthet och informationsförlust.

Innan livetextning kom in i bilden var det väldigt svårt för mig att hänga med vid gruppdiskussioner, seminarier och presentationer. Ibland befinner vi oss även i ljudmiljöer som inte är optimala för mig. Det kan vara till exempel studiebesök på laboratorier och liknande.

Jag prövade först andra hörselhjälpmedel, men dessa hjälpte bara upp till en viss nivå. När jag trots det hem utmattad från föreläsningar, rädd att ha missat viktig information, tog jag kontakt med funktionssamordnaren på KI. Jag ansökte om pedagogiskt stöd och fick skrivtolkning beviljat.

Liveundertextning Föreläsning JanaJana, Student vid Karolinska Institutet

Vår lösning

Livetextning som Lösning

Genom att implementera livetextning för föreläsningar och andra akademiska aktiviteter kunde Svensk Skrivtolkning ge Jana det stöd hon behövde för att fullfölja sina studier effektivt.

De allra flesta större lärosäten kan erbjuda skrivtolkning och studenten behöver inte ha en viss grad av hörselnedsättning.

Det har fungerat hur bra som helst. Visst får man i början förklara tolkarnas tjänster och deras närvaro men folk vänjer sig snabbt. Det blir hur naturligt som helst.

Att vara på väg att slutföra studierna ger en känsla av framsteg och framtida sikte. Jag ser verkligen fram emot att ta examen och tillämpa mina kunskaper i arbetslivet, säger hon.

Liveundertextning Föreläsning JanaJana, Student vid Karolinska Institutet

Janas tre studietips

1. Utforska tillgängliga stödresurser

Ta reda på vilka stödresurser och anpassningar som högskolan erbjuder för studenter med hörselnedsättning. Att vara medveten om dessa resurser kan underlätta och göra studiemiljön mer tillgänglig.

2. Ha en positiv inställning till tentor och omtentor

Förbered dig på att tentor och omtentor är en del av studielivet. Se dem som en möjlighet till lärande och förbättring istället för att betrakta dem som hinder. Planera om och plugga igen med fokus på förbättring och personlig utveckling.

3. Bygg en positiv relation med tolkarna

Ett gott samarbete och en positiv relation med tolkarna kan göra en stor skillnad i din studieupplevelse. Kommunicera öppet och tydligt om dina behov och förväntningar. Skapa en atmosfär av ömsesidig respekt och uppskattning. En positiv stämning mellan dig och tolkarna underlättar inte bara kommunikationen utan bidrar också till en trivsam och stödjande studiemiljö för alla inblandade.