Det är viktigt att skriva fort som skrivtolk. Att känna sitt tangentbord och inte behöva titta på fingrarna är en  grundläggande förmåga, men visste du att vi också fuskar lite för att kunna skriva ännu snabbare? 

– Vi använder oss av väldigt mycket förkortningar. En förkortning är en kombination av bokstäver som löser ut ett eller flera ord. Det gör förstås att vi kan skriva fortare, men det sparar också energi och tankekraft, säger David Tolentino, som är förkortningsansvarig på Skrivtolkning.se.

David uppdaterar och reviderar vår gemensamma förkortningslista som vi tillsammans har byggt upp kontinuerligt under många års tid. För närvarande består listan av drygt 83 000 förkortningar som alla tolkar själva får lära sig efter bästa förmåga.

– Ord som sägs ofta ska få en “bra” och enkel förkortning, som är lätt och kort att skriva.

Som exempel kan nämnas att ordet “förening” har förkortningen fög, ordet “effekt” har förkortningen ef och ordet “egentligen” har förkortningen eg. Det är bara fantasin (och ett visst behov av struktur) som sätter gränser för hur mycket förkortningar det går att använda. Därför finns det också förkortningar för vanliga ordföljder, som “jag vet inte”, “nu ska vi se” och “det är”. Förkortningarna löser ut sig genom att tolken trycker på mellanslag, punkt eller andra specifika tecken.

– De allra flesta skrivtolkar har individuella listor, men vi har valt att använda en gemensam lista för alla vår förkortningar. Det gör att vi kan ge varandra stöd och utveckla vårt arbetssätt tillsammans, säger David.

David Tolentino.

Du som använder skrivtolkning ofta har kanske sett att det ibland dyker upp helt irrelevanta ord på skärmen under någon sekund. Det beror oftast på att tolken råkar skriva fel förkortning och får ut ett helt annat ord än det tänkta. David är dock övertygad om storheten hos förkortningar.

– Som skrivtolk börjar man tidigt med några få förkortningar. Sedan inser man vinsten med det och blir mer och mer intresserad och duktig. För att kunna klara vissa typer av svårare uppdrag som tolk måste man vara bra på förkortningar.