När vi är ute på uppdrag möts vi ofta av stort gillande och många frågor.                                                                                         

Inledning

Eftersom yrket är ganska okänt för många – och vi deltar i större publika sammanhang, får vi ofta svara på många nyfikna frågor om hur vårt jobb går till.
Den vanligaste frågan är om det faktiskt är vi som skriver. När vi glatt bekräftar att så är fallet, kommer följdfrågan ”är det ett vanligt tangentbord eller är det någon form av stenografi?”. Inte helt ovanligt är att vi får frågan om artificiell intelligens inblandat. I den här artikeln ger vi en inblick i vår vardag och vad som behövs för att det ska bli så bra som möjlig!

Tolkar

Vår absolut största tillgång är alla drivna och professionella tolkar som arbetar hos oss.
För oss är tolkning inte ett jobb, det är ett kall och en livsstil. Yrket i sig är både varierat och stimulerande. Vi drivs av en vilja att lära oss mer, och tack vare yrkets varierande natur bjuder varje arbetstillfälle på en möjlighet att lära sig något nytt – det kan handla om örats anatomi, en konstnärs liv, genusvetenskap eller avancerad fysik. Det är det som är det fina med yrket – variationen och möjligheterna att lära sig mer samtidigt som vi bidrar till ett tillgängligare samhälle.

Hans och Mohammed skrivtolkar en konferens

Färdigheter

En viktig förmåga som varje duktig simultantolk behöver besitta är att kunna lyssna, minnas vad man har hört och skriva ut det samtidigt som man kontrollerar texten man har producerat. Genom att automatisera så mycket av processen som möjligt kan man fördela sin uppmärksamhet på bästa sätt. I vårt fall gäller det att få in det rent mekaniska med att skriva på tangentbordet i muskelminnet, så att ingen kognitiv belastning behöver läggas på att fundera på var bokstaven ”y” befinner sig på tangentbordet. 

Nästa process att automatisera är att använda förkortningar. Ju fler förkortningar vi tolkar använder, desto mer effektivt blir textandet – kan man förenklat säga. Vi vill försöka frigöra så mycket kognitiv kapacitet som möjligt så att vi kan lyssna, analysera och förstå det som sägs. Ju smidigare skrivandet går, desto mindre blir också risken att våra hjärnor tröttas ut och att vi missförstår det vi ska tolka. 

Att texta tal så att det blir en läsbar text kanske inte låter så komplicerat, men för att det ska bli riktigt bra räcker det inte alltid att skriva exakt vad en person säger. Mycket information döljer sig nämligen i till exempel tonläge, intonation, liknelser eller dialektala uttryck. Sådant fångas inte upp per automatik utan kräver att tolken har huvudet med sig och lägger till, tar bort eller ändrar vissa ord för att kunna representera talet i skriven form. Detta måste göras i en hög hastighet för att interaktionen ska kunna flöda så naturligt som möjligt. Att ha en tolk som misstolkar eller inte hinner med att skriva det hindrar snarare kommunikation än möjliggör den. 

Vi skrivtolkar ingår i Kammarkollegiets register över utbildade tolkar. När vi skrivtolkar och direkttextar innebär det att vi skapar en läsbar textning. Det betyder bland annat att alla ord i ett yttrande vägs samman och analyseras av tolken, innan de skrivs ner. Resultatet i skrift kan skilja sig från de faktiska ord som yttrades, men budskapet är detsamma. För att den producerade texten ska bli läsbar måste ibland delar av det som yttras skalas bort och kondenseras. 

Programvara

Programmet vi använder för att skrivtolka är egenutvecklat och heter Illumitype. Att ha vår egenutvecklade programvara har alltid varit en hörnsten i vår verksamhet för att kunna utveckla skrivtolkning allt eftersom nya behov eller nya tekniska förutsättningar uppstår. 

Tack vare att vi har full kontroll över utvecklingen har vi fått till ett program med många funktioner som vi kan använda för att producera så bra tolkningar som möjligt. Vi kan till exempel smidigt dela tolkningen trådlöst till mobiltelefoner, surfplattor eller datorer.

Vi har även möjlighet att tolka på distans när behov finns, som i dessa tider av en pandemi. Det är exempelvis tack vare vårt program som vi på ett enkelt och smidigt sätt har kunna bistå Folkhälsomyndigheten med direkttextning av de dagliga pressträffarna och olika kommunfullmäktige med direkttextning av de månatliga mötena. Vi arbetar kontinuerligt med utvecklingen av programmet. 

Programvara skrivtolkning

Förberedelser

Det är lätt att tro att det räcker med att vara snabb i fingrarna och ha ett bra program för att kunna skrivtolka. Riktigt så enkelt är det inte. Bakom varje tolksituation finns ett gediget förberedelsearbete. De som söker sig till tolkyrket är av naturen nyfikna och har ett sug efter kunskap. Detta är en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb.

Inför ett uppdrag sätter vi oss in i det ämne vi ska tolka. Vi bildar oss en uppfattning av de begrepp som används, försöker förstå de stora dragen i vad som kan komma att tas upp och förbereder hjärnan på den informationsström som vi snart ska utsättas för. 

Vid längre uppdrag arbetar vi tillsammans i par. Båda tolkarna har förberett sig inför uppdraget och har satt sig in i ämnet. Som vi nämnde handlar mycket om att analysera och kondensera budskapet. Om skrivtolken själv inte förstår budskapet blir det svårt att analysera och man frestas att försöka skriva allt som sägs men saknar förutsättningar för att avgöra vad vi kan “redigera bort” utan att förändra budskapet. Därför förbereder vi oss så väl vi kan inför våra uppdrag, så att vi kan leverera en så bra tolkning som möjligt.

Ett mer tillgängligt samhälle

Vi som arbetar på Skrivtolkning.se är måna om att göra ett bra jobb och brinner för det vi gör. Vi som arbetar är personer som brinner för att hjälpa människor. 

Att vi kan texta så som vi gör är en kombination av många års erfarenhet och förbättringsarbete. Vi har sammanfört vår egen programvara med tolkar som ständigt kämpar för att bli bättre. Vi har en gemensam vision om att tillgängliggöra tal för de personer som har en hörselnedsättning och på så vis minska risken för att man blir isolerad på grund av den. Om alla har möjlighet att delta, kan alla göra sin röst hörd – och det är först då det demokratiska samhället kan fungera som det är tänkt.

Det är en ynnest att få jobba med ett så meningsfullt och varierande arbete!