Självklart har även Google en plattform för digitala möten och vad vore väl en serie med recensioner utan ett test av IT-jätten Googles lösning?

Inledning

Google Meet är Googles plattform för möten. Precis som andra Google-lösningar är mötesplattformen otroligt integrerad i deras olika produkter. 

I korthet

Betyg:

Mötestyper: Mindre sammankomster, tvåpartssamtal

Pris: Helt kostnadsfritt.

Funktioner i programmet

Olika vyer beroende på hur deltagarna och skrivtolkningen ska visas

Max 100 deltagare

Det finns ingen funktion för undertexter, skrivtolkarna delar sin skärm så att mötesdeltagarna får tillgång till skrivtolkningen

Det går inte att se skrivtolkningen samtidigt som en annan mötesdeltagare presenterar, exempelvis en powerpoint

Ingen möjlighet att dela in i grupper

Turtagning

Ingen handuppräckningsfunktion – men genom att installera tillägget Nod löser du detta!

Chatt

Ingen möjlighet för värden att stänga av mötesdeltagarnas mikrofoner

Användarvänlighet

Enkelt att skaffa konto (för värden)

Enkelt att bjuda in till möten

Tydligt gränssnitt

Funktioner

Ett stort plus med plattformen är att den är helt kostnadsfri samt att det inte finns någon tidsgräns. En nackdel är dock att det inte finns någon inbyggd funktion för undertexter, vilket gör att skrivtolken delar sin skärm så att tolkanvändarna får del av skrivtolkningen. 

I Google Meet finns ingen integrerad handuppräckningsfunktion, däremot finns det ett tillägg. Tillägget heter Nod och går enkelt att hämta från Google. Tillägget underlättar turtagning och gör att mötesdeltagarna kan reagera på det som sägs med till exempel tummen upp. En nackdel är att dessa funktioner kommer i just ett tillägg, att de inte är integrerade i plattformen. Det gör att en användare som inte är helt hemma i tekniken kan uppleva det hela som lite krångligt, innan allting är på plats. När tillägget väl är installerat är det dock otroligt smidigt att använda!

Deltagarna kan välja hur de vill visa övriga deltagare i mötet. De kan även välja att fästa, eller nåla fast, exempelvis skrivtolkningen, så att den alltid syns stort i bild.

En nackdel är att det inte är särskilt tydligt vem som talar. Nere till vänster i talarens bild rör sig tre små prickar. I Zoom är det här tydligare då hela bilden på den som talar blir större. Vi anser därför att Meet inte passar bra för den som vill kunna avläsa talaren och samtidigt läsa skrivtolkningen.

Bjuda in och ansluta till möten

För att kunna starta ett möte behöver du ett Google-konto Det är enkelt att skaffa och helt kostnadsfritt. Sedan kan du skapa ett möte med några få klick. Du kan antingen bjuda in andra deltagare genom att skicka en länk, eller göra det via Google-kalendern.

Mötesdeltagarna behöver inte ha ett Google-konto. Kruxet med att skicka länken är att värden måste godkänna de som klickar på länken för ansluta sig till mötet. När det sker är det tydligt för värden – en ruta visas i Meet för att tillåta eller neka en person att ansluta sig.

För att ansluta dig till mötet behöver du, i likhet med övriga plattformar, ladda ner en app för att koppla upp dig med telefon eller surfplatta. Från datorn ansluter du dig direkt i webbläsaren.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man säga att Google Meet är en bra lösning som är användarvänlig och smidig att använda. Om du dessutom är van vid och gärna använder Googles andra produkter så är det enkelt att skapa ett möte. Det kan du göra i kalendern genom att skicka en länk till mötesdeltagarna eller genom att bjuda in dem till kalenderhändelsen.

Meet är enkelt och intuitivt i sitt användargränssnitt, det är lätt att använda. Med tanke på att en inbyggd funktion för undertexter saknas skulle vi dock säga att Google Meet lämpar sig bättre för sammanhang med få deltagare.