Vad vore en serie recensioner av videomötesplattformar om vi inte testade Microsofts flaggskep Teams?                                        

Inledning 

Vad vore en serie recensioner av videomötesplattformar om vi inte testade Microsofts flaggskep Teams? Inte mycket, är svaret, så vi har gjort ett försök och testat Teams!

I korthet 

Betyg:

Mötestyp: Mindre sammankomster, arbetsgrupper eller tvåpartssamtal

Pris: från 40 kr per månad och värd. 

Funktioner i programmet

Olika vyer beroende på hur deltagarna och skrivtolkningen ska visas

Verktyg för att belysa och förklara olika delar av en presentation

Max 10 000 deltagare

Ingen funktion för undertexter, skrivtolkarna delar sin skärm så att deltagarna får tillgång till texten

Det går inte att se skrivtolkningen samtidigt som en annan deltagare presenterar

Ingen möjlighet att dela in i grupper

Turtagning

Ingen handuppräckningsfunktion

Chatt

Värden har kontroll över deltagarnas mikrofoner

Användarvänlighet

Relativt enkelt att skaffa prenumeration

Enkelt bjuda in till möten

Tydligt gränssnitt

Funktioner

I likhet med de andra mötesplattformarna i vårt test finns flera bra funktioner när det kommer till att presentera och hålla videomöten. Det går till exempel att byta ut sin hemmiljö mot en virtuell bakgrund, som kan ge ett mer professionellt intryck, om man vill det.

En nackdel är att det inte finns någon funktion för undertexter. Skrivtolkarna delar sin skärm för att ge deltagarna tillgång till tolkningen. Eftersom endast en person kan dela sin skärm åt gången innebär detta alltså att teams inte fungerar för möten där både en powerpointpresentation och skrivtolkningen ska kunna presenteras samtidigt.

Bjuda in och ansluta till möten

Microsoft Teams är helt integrerat i Office 365 vilket gör att det inte finns någon möjlighet att endast införskaffa Teams. Man skaffar alltså Teams som en del av en helhetslösning. Detta är en anledning till att Teams inte är den optimala lösningen för det lilla företaget eller föreningen, utan snarare för det stora företaget som behöver andra program för kontoret. 

Om Office 365 redan finns i företaget, föreningen, skolan eller organisationen så är Teams ett bra alternativ för videomöten. Teams kan även vara bra om platsen där du arbetar eller verkar behöver köpa in en helhetslösning och funderar på att införskaffa Office 365.

Om det däremot är så att du endast är ute efter en videomötesplattform rekommenderar vi inte Teams utan föreslår antingen Google Meet (även känt som Hangouts) eller Zoom. 

Sammanfattning

När vi har testat Teams ser vi flera smarta funktioner. Det faktum att Teams är helt integrerat i office-paketet är onekligen smidigt, särskilt för större arbetsplatser. Ironiskt nog är det även detta som är nackdelen med Teams. I och med att det inte går att använda Teams utan att köpa hela lösningen så utesluter man organisationer och föreningar som kanske inte har behov av eller budget för en heltäckande lösning. Dessutom finns motsvarande lösningar från Google, med skillnaden att de är helt gratis. 

Sammanfattningsvis är Teams en funktionell mötesplattform som med fördel används på arbetsplatser och i organisationer där Office 356 redan finns på plats. Som med alla lösningar vi testat, förutom Zoom, saknas undertextfunktion. Det går att arbeta sig runt, men då med särskilda lösningar för skrivtolkning som vi kommer att presentera längre fram i denna serie.