Näst på tur i vår serie recensioner av videomötesplattformar är Sarleaf, en plattform som används flitigt av många i dessa digitala tider.

Inledning

En plattform som snabbt vunnit popularitet är Starleaf. De erbjuder sina lösningar helt kostnadsfritt för alla på grund av den pågående pandemin. Det enda som behövs är en e-postadress och en internetuppkoppling. 

I korthet

Betyg:

Mötestyper: Mindre sammankomster, arbetsgrupper eller tvåpartssamtal.

Pris: Helt kostnadsfritt

Funktioner i programmet

Olika vyer beroende på hur deltagarna och skrivtolkningen ska visas

Ingen begränsning på antal deltagare

Verktyg för att belysa och förklara olika delar av en presentation

Det går inte att se skrivtolkningen samtidigt som en annan mötesdeltagare har en presentation

Ingen möjlighet att dela in i grupper

Det finns ingen funktion för undertexter, skrivtolkarna delar sin skärm så att mötesdeltagarna får tillgång till skrivtolkningen

Turtagning

Ingen handuppräckningsfunktion

Chatt

Värden kan inte stänga av de andra mötesdeltagarnas mikrofoner

Användarvänlighet

Enkelt att skaffa konto

Enkelt att bjuda in till möten

Tydligt gränssnitt

Funktioner

I Starleaf går det att ställa in olika vyer beroende på hur du vill se mötesdeltagarna. Det finns ingen inbyggd funktion för undertexter. Skrivtolkarna delar sin skärm och gör på så sätt tolkningen tillgänglig. En stor fördel är att mötesdeltagarna kan välja att rutan med skrivtolkningen alltid ska visas stort.

Värt att komma ihåg är att endast en mötesdeltagare åt gången kan dela sin skärm. Om skrivtolkning ska användas på ett möte där man även önskar visa en presentation rekommenderar vi inte Starleaf. 

Programmet saknar även funktioner för att dela in mötesdeltagarna i grupper och det finns ingen handuppräckningsfunktion. Däremot finns det en chatt som med fördel kan användas för att underlätta turtagning.

Bjuda in och ansluta till möten

I likhet med övriga plattformar vi har testat behöver du hämta hem ett kostnadsfritt program första gången du använder Starleaf. Du kan använda din surfplatta, mobiltelefon eller dator. När du har installerat programmet går det mycket smidigt att ansluta till ett möte. Deltagarna behöver inte ha ett konto utan ansluter sig till ett möte genom att klicka på en länk.

Sammanfattning

Starleaf är en fullt funktionell videomötesplattform. Vi på Svensk Skrivtolkning tycker att den är ett bra alternativ men som kanske bäst lämpar sig för mindre sammankomster. Vid stora föreläsningar med presentationer av olika slag tror vi att programmet hade vunnit på att ha en inbyggd funktion för undertexter. Särskilt om den som använder skrivtolkningen inte är på samma plats som den som håller föreläsningen.

SSAB anser inte att programmet lämpar sig för tolkanvändare som vill kunna avläsa talaren och läsa skrivtolkningen samtidigt, eftersom det inte går att göra på ett smidigt sätt. 

Vi vill tillägga att vi tyvärr märkte en signifikant skillnad i ljudkvalitet i relation till övriga plattformar. Ljudet i Starleaf är noterbart sämre.

Avslutningsvis är Starleaf en smidig och användarvänlig plattform med många bra funktioner. Programmet lever inte upp till Zooms höga funktionalitet för till exempel arbetsplatser, och har onödigt många funktioner för små sammankomster.