Många äldre- och hörselföreningar använder skrivtolkning på stor skärm under sina möten, så att alla som vill kan slänga ett öga på texten när de känner sig osäkra på vad som har sagts. Sedan en tid tillbaka har Tolkcentralen förändrat förfarandet, och den som vill ha textning åt större grupper ska uppge både namn och personnummer på dem som ska använda tolkningen.

Cecilia Fryksell, handläggare på Tolkcentralen, berättar att det är betydande att kunna påvisa vilket behov det finns av skrivtolkning.

– Det är viktigt att antalet unika användare syns i statistiken och just för skrivtolkning är mörkertalet stort för hur många som faktiskt nyttjar tjänsten hos föreningarna, säger hon.

Under 2022 räckte inte tolkmedlen eftersom efterfrågan på tolkning var stor. Tolkcentralen måste säkerställa att det faktiskt finns ett tolkbehov på varje beställt uppdrag. Detta gäller för alla Tolkcentralens alla målgrupper.

Omställningen innebär att flera föreningar kanske behöver lägga om sin struktur och be dem som har behov av tolk att anmäla det. 

–  Om det hela tiden är ett stort mörkertal kommer Tolkcentralen inte kunna påvisa att det behövs mer medel till skrivtolkning.

Hon understryker också vikten av att informera medlemmarna i föreningar om att den som hör dåligt har rätt till skrivtolkning, även individuellt, på till exempel läkarbesök eller andra fritidsaktiviteter. Här kan du läsa mer om hur du bokar.

Tolkcentralen har haft kontakt med flera föreningsansvariga som getts möjlighet att till första föreningsmötet inkomma med deltagarlista i efterhand för att på mötet informera om detta. Det är viktigt att de som har ett tolkbehov finns med på tolkbeställningen.

– Tolkcentralen är säker på att föreningarna kommer hitta bra rutiner för detta, avslutar Cecilia Fryksell.