Vi tolkar får jobba på många platser och i olika sammanhang. “Från vaggan till graven” pratar man ofta om inom yrket, och avser då att vi får vara med och dela många av livets milstolpar. En förmån vi alla ödmjukt och kollektivt tackar för.

Skrivtolkning på dop är inte ovanligt. I det här fallet rör det sig givetvis inte om att den nyfödda vill ha skrivtolkning (om det är ett barndop), utan snarare är det en anhörig som behöver text för att kunna hänga med i sammanhanget. Inte sällan brukar själva dopprocessen vara ganska kort, men vi följer också gärna med till samkvämet efteråt för att tolka talare eller småpratet runt bordet.

Bröllop är kul! Ännu roligare med skrivtolk. Åtminstone om man har en hörselnedsättning. På bröllop kan du förstås få tolkning under alla festligheter eller under bara själva vigseln. Kanske är det ditt barnbarn eller ditt barn som gifter sig – eller till och med du själv som står redo med ringen. Och, vi lovar att våra tolkar gör sitt bästa för att passa in klädmässigt i sammanhanget.

Alla dessa typer av uppdrag är av högsta prioritet hos landets tolkcentraler. Detsamma gäller förstås begravningar. Att tolka begravning ser vi som en ära och ett privilegium, och vi gör alltid vårt absolut yttersta för att tolkningen ska bli bra. Inför en begravningstolkning är det därför extra bra för oss att få kontaktuppgifter till prästen eller officianten, så vi själva kan ringa eller mejla för att berätta om vårt jobb och fråga om begravningens utformning. 

Så, tveka inte att beställa tolk när du tar del av något väldigt glädjefyllt eller något väldigt ledsamt. Det är klart du ska få tolkning – genom hela livet. Vi hänger gärna med!