Ska du tala i ett sammanhang som ska direkttextas? Kul! Här har vi några bra tips!                           

1. Tala naturligt

Det låter kanske konstigt, men det är sant. Naturligt, fritt tal går alldeles utmärkt att texta.Vi som direkttextar vet hur vi ska göra för att talat språk ska bli läsbart i text. Om du ska bli direkttextad vill vi att du pratar på precis som vanligt. Textaren kommer att göra de anpassningar som behövs för att ditt tal ska bli läsbart.

En utmaning med att direkttexta spontant tal är alla så kallade “falska starter”. Det innebär att man börjar en mening, säger några ord, ångrar sig och fortsätter i en annan riktning. Om textaren redan har börjat skriva det som sägs står man där med en oavslutad mening. I tal fungerar det fint, i text blir det märkligt. Självklart finns strategier för att hantera och komma runt detta, men om du vill ha ett råd utifrån textarnas perspektiv så är det just detta: Ta några sekunder på dig att formulera dig, innan du tar till orda och försök att avsluta tanken du påbörjade innan du hoppar till nästa. På så vis kan du minimera antalet falska starter.

2. Stanna upp ibland

När vi blir engagerade i en fråga, eller brinner för ett ämne är det lätt att det återspeglas i talet. Resultatet bilr att vi talar fortare. Som textare är det skönt om du som talar ibland tar paus och stannar upp i din argumentation. Det ger textaren möjlighet att komma ikapp och få lite andrum. Ett sätt att dra ner på hastigheten kan till exempel vara att du talar extra tydligt. På så sätt minskar ditt talartempo, samtidigt som det blir lättare för textaren och din publik att hänga med.

3. Tala fritt 

Det kan låta som en paradox, men det är egentligen logiskt. Att tolka ett tal eller inlägg som inte utgår ifrån ett skrivet manus utan hålls med hjälp av stödord är mycket enklare än att texta någon som läser innantill från ett skrivet manus. Skrivet språk skiljer sig nämligen mer åt från det talade språket än man kan tro. Det talade språket innehåller upprepningar som vi tar bort när vi formulerar oss i skrift. Dessutom tenderar personer som läser innantill att läsa i en högre hastighet än de skulle talat i. Detta gör det svårt för textaren att hänga med.

4. Förberedelsematerial

Har du en presentation av något slag? Bildspel, powerpointslides eller dina egna anteckningar kan göra stor skillnad för oss som textar, om de kommer oss till del. Ju mer material du kan ge textarna i förväg desto bättre. Varför då? Jo, för att ju mer textarna kan förbereda sig, desto bättre kommer slutresultatet att bli.  Ju bättre möjlighet vi har haft att studera ämnet i förväg, desto bättre kommer textningen att bli.

Vi följer sekretessföreskrifterna strikt vilket också innebär att vi raderar eller förstör det förberedelsematerial vi får ta del av, när uppdraget är genomfört. Du kan alltså vara säker på att dina personliga anteckningar inte sprids till någon annan.

Lycka till!