Vi är störst i Sverige på Skrivtolkning

Vi har sedan starten 2013 varit Sveriges största leverantör av skrivtolkning till såväl offentlig som privat sektor

Beställ Kostnadsfri Offert

Några av våra kunder inom skrivtolkning

Vi anlitas flitigt av ledande organisationer och företag över hela Sverige för att tolka såväl på plats som på distans

Vad är Skrivtolkning?

Skrivtolkning innebär att man i realtid återger talat språk i text. Det innebär med andra ord att man får undertexter i realtid, exempelvis vid läkarbesök, föreläsningar, bröllop eller andra möten.

Tolken finns där för att i realtid återge det som sägs så att de som antingen har hörsvårigheter, eller av olika anledningar inte kan delta under mötet kan få ta del av kommunikationen i textform. Vi brukar kort säga: överallt där det finns ett behov att höra kan det också finnas behov av en skrivtolk.

Våra tolkar kan antingen befinna sig på plats vid själva mötet, eller på distans. Vi använder alltid vår egenutvecklade programvara, vilken man kan koppla upp mot alla typer av mötesplatformar såsom Zoom, Microsoft Teams eller GoToMeeting.

Skrivtolkning

Hur går en skrivtolkning till?

Från att uppdraget startar till att det slutar skriver tolken allt som sägs i rummet. Texten får ni på en skärm – antingen på en dator, på din mobiltelefon eller på en läsplatta som du får låna.

Det är med andra ord helt upp till dig som kund att välja hur du vill att läsupplevelsen skall ske. Om ni är en grupp så visas texten på en projektorduk där de som vill kan läsa texten.

Beroende på uppdragets längd och omfattning varierar antalet tolkar mellan en och två stycken. Du som kund kan känna dig trygg då alla våra tolkar är utbildade och har tystnadsplikt.

Beställ Skrivtolk

Hur beställer man skrivtolk?

Vi erbjuder olika lösningar beroende på hur många som skall ta del av tolkningen – vi tolkar alltifrån samtal mellan två personer till stora gruppmöten med flera talare.

Oavsett situation så tillhandahåller vi alltid den utrustning och programvara som krävs.

Kom ihåg! Om du beställer skrivtolkning som privatperson eller förening är det vanligtvis kostnadsfritt. Tjänsten bekostas av tolkcentralen i ditt landsting, men utförs av dess upphandlade leverantörer.

Beställ Skrivtolk

Är det något mer jag bör veta?

Så fort vi mottagit er beställning så tillsätter vi en eller flera tolkar för uppdraget. Våra tolkar tillsätts baserat på deras respektive specialkompetenser (exempelvis lingvistiska krav, eller ämnesområden såsom sjukvård eller skola).

Då våra tolkar kommer att läsa in sig på just ert uppdrag kan det vara hjälpsamt att skicka över allt material som skulle kunna hjälpa våra tolkar att förbereda sig ytterligare. Detta kan exempelvis vara Power Point-sidor eller liknande, om sådana finns att tillgå.

Skulle du ha några som helst frågor är du givetvis mer än välkommen att kontakta oss via knappen nedan!

Kontakta oss

Vanliga frågor och svar om Skrivtolkning

Vad är Skrivtolkning / liveundertextning?

Skrivtolkning eller livetextning är en form av realtidstextning som ger en korrekt transkription av talade ord till en livepublik. Det gör det möjligt för personer med hörselnedsättningar att följa med i tv-program, poddsändningar, webbseminarier, möten och annat innehåll endast med ljud.

 

Hur fungerar en Skrivtolkning?

Liveundertextning eller skrivtolkning involverar en skrivtolk som lyssnar på en konversation och skriver in orden i en dator för att visas på en skärm. Våra skrivtolkar använder vår egenutvecklade mjukvara för att hjälpa till med processen, och är ansvarig för att se till att orden visas korrekt och matchar det som sägs.

 

Vem kan dra nytta av skrivtolkning?

Skrivtolkning är fördelaktigt för personer med hörselnedsättning, eftersom det ger tillgång till information som annars kan vara otillgänglig. Det är också fördelaktigt för dem med svenska eller engelska som andraspråk, eftersom det kan hjälpa dem att bättre förstå de talade orden på det språk de behärskar bäst

 

Vilka är fördelarna med skrivtolkning?

Fördelarna med skrivtolkning är många! Bland annat förbättrar det tillgängligheten för personer med hörselnedsättning, ökar engagemanget och förståelsen för dem med svenska som andraspråk och minska distraktioner för din publik.

 

Vilka faktorer bör övervägas när du väljer en skrivtolkleverantör?

När du väljer en skrivtolksleverantör bör du först och främst överväga erfarenheten och utbildningen av den faktiska skrivtolken. Sedan är tekniken som skrivtolken använder sig av väldigt viktig, då den kraftigt kan öka snabbheten och träffsäkerheten på det som skrivs. Slutlugen är kostnaden för tjänsten viktig att ta i beaktning – här är vi bland de mest konkurrenskraftiga i Sverige vad gäller pris.

 

Behöver jag någon speciell teknik för att ta del av en skrivtolkning?

Vi kan leverera skrivtolkningar genom alla videoplattformar såsom Zoom, Teams och Google meet. Utöver detta kan vi även leverera liveundertextningen i en vanlig webbläsarvy såsom Chrome eller Internet Explorer.

 

Hur mycket kostar en skrivtolkning?

Kostnaden för en skrivtolkning varierar. En viktig faktor som påverkar kostnaden är huruvida uppdraget kan utföras på distans eller ej. Idag kan vi utföra i princip alla uppdrag på distans, vilket gör att vi slipper restiden till och från själva uppdraget – en besparing som helt tillfaller er som kund. För att få en detaljerad offert är det enklast är om du kontaktar oss – vi svarar alltid inom 24 timmar

 

Kan skrivtolkningen anpassas för specifika behov?

Ja, skrivtolkningen kan lätt anpassas för era specifika behov, såsom teckenstorlek, färg och stil. Den kan också anpassas för att inkludera beskrivningar av icke-talelement, såsom ljudeffekter eller musik.

 

Kan ni även skrivtolka förinspelat innehåll?

Ja, skrivtolkning av förinspelat innehåll, eller transkribering som vi kallar det, är något vi gör dagligen. Du bistår oss då bara med det förinspelade innehållet, som kan vara i form av en video, ljudfil eller liknande. Vi transkriberar och tidkodar er inspelning enligt era önskemål.

 

Beställ Skrivtolkning

Beställ Skrivtolkning, antingen som företag eller organisation

Beställ Skrivtolk

Arbeta som Skrivtolk

Läs mer om hur det är att arbeta som skrivtolk hos oss

Arbeta med oss

Våra Tjänster

Läs om vårt övriga tjänsteutbud till individer och företag

Vårt erbjudande

Kontakt Oss

Vi finns behjälpliga för alla dina frågor alla dagar i veckan

Ta kontakt