Snabb och prisvärd transkribering

Vi transkriberar allt ert inspelade material, och levererar i alla tänkbara format!

Några av våra kunder inom transkribering

Vi anlitas flitigt av ledande organisationer och företag över hela Sverige för att transkribera olika typer av minspelat material.

Vad är Transkribering?

Transkribering innebär att man i efterhand återger talat språk i text. Det kan till exempel röra sig om ett möte eller en konferens, där det talade språket skrivs om till text.

Våra transkriberingar kan utföras antingen på plats hos dig som kund, eller på distans på vårt kontor. Du som kund har såklart alltid möjligheten att komma med önskemål på hur transkriberingen skall gå till – exakt ord för ord eller i mer sammanfattad form.

Vidare så erbjuder vi tidkodning av alla transkriberingar, vilket innebär att allt som sägs också kommer med en tidstämpel på exakt när det sas (ex 01:03:01)

Transkribering
Såhär går en transkribering till

Hur går en transkribering till?

Så fort vi tagit emot er beställning tillsätts en transkriberare för uppdraget. Du som kund bistår oss då med det material ni vill få transkriberat (exempelvis ljudfiler såsom MP3 eller WAV-filer, eller videoformat såsom MP4).

Du som kund har alltid möjlighet att kostnadsfritt låna en diktafon

Beroende på uppdragets längd och omfattning varierar antalet tolkar mellan en och två stycken. Du som kund kan känna dig trygg då alla våra tolkar är utbildade och har tystnadsplikt.

Beställ Transkribering

Hur beställer man transkribering?

Beställning av transkribering görs enklast via vårt beställningsformulär. Så fort vi tagit emot er beställning kommer någon av våra kollegor att höra av sig.

Skulle du behöva hjälp ännu tidigare i processen så kan vi självklart bistå även där! Du som kund har alltid möjlighet att kostnadsfritt låna en diktafon. Det enda vi behöver från dig som beställare är egentligen det material du vill att vi skall transkribera. Vi kan ta emot allitfrån zipfiler till Dropboxlänkar - det är helt upp till dig!

Beställ Transkribering
Beställ

Vanliga frågor om transkribering

Vad är transkription / undertextning?

Transkription är processen att lyssna på en ljud- eller videoinspelning och skriva ut orden i ett skriftligt dokument. Det handlar om att översätta talade ord till skrivna ord och kan användas i en mängd olika sammanhang, som att generera skriftliga register över intervjuer, tal, föreläsningar och andra evenemang.

Vilka verktyg används för att transkribera?

Vi använder en mängd olika verktyg för att effektivt och exakt konvertera audiovisuella medier till ett skriftligt format. Dessa verktyg inkluderar specialiserad programvara för röstigenkänning, samt manuell handpåläggning av våra utbildade transkriberare.

Vad är transkriberarens roll i processen?

Våra skickliga transkriberare kan korrekt transkribera ljud- och videoinspelningar till skriftliga dokument. För att säkerställa noggrannhet lyssnar vi alltid på inspelningen flera gånger medan vi använder specialiserade verktyg som tidsstämpling, ljudskrubbning och sökverktyg för nyckelord. Vi fångar alla verbala nyanser, icke-verbal kommunikation och bakgrundsljud, för att återgivelsen i text skall bli så korrekt som möjligt.

Vilka varianter av transkribering finns det?

Vi erbjuder flera olika varianter av transkribering, inklusive ordagrant, redigerad och sammanfattad transkription. Ordagrant transkription inkluderar varje ord och verbal nyans som talas, medan redigerad transkription utelämnar onödiga ord och ljud. Sammanfattad transkription ger en kort översikt över innehållet i ljudet eller videon.

Vilka är fördelarna med transkriptionstjänster?

Fördelarna med att transkribera inspelat material inkluderar möjligheten att enkelt söka och dela utskrifter, oc möjligheten att spara tid och pengar genom att inte behöva lyssna på ljud eller video flera gånger .

Hur mycket kostar det att transkribera?

Kostnaden för att transkribera varierar beroende på ljudets eller videons längd och komplexitet, önskad handläggningstid och vilken typ av transkription som behövs. Vi kan alltid skicka er en offert inom 24 timma så kan du i lugn och ro ta del av all information innan du fattar ett beslut.

Kan transkriptionstjänster anpassas efter mina behov?

Ja, våra transkriberingar kan alltid anpassas för att möta era specifika behov. Detta kan exempelvis inkludera tidsstämplar eller talaridentifiering i transkriptionen. Vi kan också anpassa för att uppfylla vissa riktlinjer för formatering eller stil.

Kan transkriptionstjänster användas för flera språk?

Ja, oavsett vilket språk originalinspelningen är på, så kan vi alltid transkribera talet till över 37 olika språk. Med andra ord kan ett möte eller en intervju på svenska transkriberas till engensla och franska.

Beställ Transkribering

Beställ Transkribering, antingen som företag eller organisation

Beställ Transkribering

Arbeta som Transkriberare

Läs mer om hur det är att arbeta som transkriberare hos oss

Arbeta med oss

Våra Tjänster

Läs om vårt övriga tjänsteutbud till individer och företag

Vårt erbjudande

Kontakt Oss

Vi finns behjälpliga för alla dina frågor alla dagar i veckan

Ta kontakt