Välkommen!

Denna sida är till för att du som underleverantör på ett enkelt och smidigt sätt ska kunna rapportera in nya bokningar, eller förändringar för bokningar som sker längs vägen. Det är alltså även här du rapporterar in exempelvis avbokningar och avvikelser. Det är viktigt att rapporter görs så nära händelsen som möjligt.

Om du har några frågor eller synpunkter så är du välkommen att kontakta Mohammed Shakrah på 0708707041.

Tack för ett gott samarbete!