Om du studerar på en eftergymnasial utbildning och har en hörselnedsättning kan det vara en god idé att använda skrivtolk. De flesta högskolor och universitet i Sverige erbjuder skrivtolkning, vilket vid en hörselnedsättning sannolikt är ett bättre alternativ än anteckningsstöd. Visste du till exempel att Stockholms universitet, som samordnar tolkningen på flera högskolor i Stockholms-regionen, har flera fastanställda teckenspråks- och skrivtolkar? 

Hur du kontaktar ansvarig enhet på ditt lärosäte ser olika ut om du vill ha tolk, men oftast går de under namnen” Pedagogiskt stöd” eller “Funka”. Du har själv rätt att bestämma hur mycket eller lite tolkning du använder. Kanske är det så att du hör bra när en föreläsare använder mikrofon, men har svårare att uppfatta vad som sägs under ett seminarium där flera personer i ett rum pratar?

När du läser på universitetet finns det olika typer av skrivtolkning att tillgå. Det vanligaste har länge varit skrivtolkning på plats, vilket innebär att tolken möter dig på plats i lärosalen. Men, i och med att flera utbildningar erbjuds delvis eller helt på distans, kan det också vara en god idé att prova skrivtolkning på distans, eller en så kallad hybriddistanstolkning (vilket innebär att du är på plats, men inte skrivtolken).

Vår kollega Johan har gjort filmer om hur du kan boka tolk till din utbildning. Filmerna tar också upp skillnaden mellan skrivtolkning på plats, på distans och hybriddistanstolkning. Filmerna har givetvis undertext, vilken aktiveras genom Youtubes verktygsrad längst ner till höger.

Hur du beställer tolk.
Skillnaden mellan olika tolkmetoder.