För att bli en riktigt duktig skrivtolk krävs flera egenskaper. Att vara allmänbildad, kunna hålla huvudet kallt och ha förmåga att skriva både fort och rätt är några av grundbultarna. På Skrivtolkning.se arbetar vi kontinuerligt med handledning och fortbildning av våra tolkar. Det innebär att i synnerhet våra nya tolkar får stöttning av mer erfarna kollegor.

Att skriva fort är absolut inte det enda som krävs för att bli en bra skrivtolk, men det är ändå en förutsättning. Personer som skriver snabbt har bättre möjlighet att både ligga i fas och komma ikapp.

Kevin Crona – som är en av de snabbaste textarna i Sverige – är hastighetsansvarig på Skrivtolkning.se. För ett par år sedan tävlade han i skrivhastighet mot influeraren Margaux Dietz i SVT-programmet “Duellen”. Kevin vann förstås. 

Hos oss hjälper han till att utforma övningar som kan förbättra skrivhastigheten.

– När tolkarna är nya och behöver förbättra sin hastighet får de först spela in sig själva när de gör ett hastighetstest. Där kollar jag vad de verkar bra och mindre bra på, säger Kevin. 

– Om jag märker att de har problem med något, till exempel högra delen av tangentbordet, kan jag ge dem övningar utifrån det, fortsätter han.

Kevin för in resultatet från tolkarna i en tabell, så att han kan se utvecklingskurvorna för dem över tid.

– Jag har ett stort formulär när de börjar, där jag skriver vilken hastighet och precision de har i början. Därefter får de öva själva och rapportera in varje vecka vilka resultat de får.

Hastigheten var Kevins stora styrka när han sökte till skrivtolkutbildningen. Han menar själv att han aldrig hade blivit antagen om det inte vore för att han skrev så fort.

– Jag har alltid fascinerats av hastighet, inte bara på tangentbord, utan även när jag spelar gitarr. Jag vill att det ska gå fort!