I vårt förra inlägg kunde du läsa om Kevin Crona, som handleder våra nyare kollegor för att kunna skriva snabbare. Skrivtolkningshantverket handlar dock om flera andra egenskaper, vilka givetvis också går att öva på och förbättra.

På Skrivtolkning.se är vi flera utbildade handledare som bollar och återkopplar med både våra nyanställda och praktikanter. En god skrivtolk behöver vara allmänbildad, ha god svenska och förmåga att monitorera den text den producerar. Vår vd och grundare, Mohammed Shakrah, tror att mycket av styrkan ligger i att känna till sin egen förmåga.

– Jag vill skapa starka individer! Vi försöker bygga självsäkerhet och självförtroende i yrkesutövandet, säger han.

Alla våra tolkar har olika erfarenheter med sig i bagaget, och många kan se tillbaka på andra utbildningar eller yrken i backspegeln. Av den anledningen har vi alla olika styrkor i arbetet.

– Skrivtolkning handlar mycket om att du ska förstå dig på dig själv och din förmåga. Vi bygger vår tolkning på olika styrkor, säger Mohammed.

Han fortsätter:

– För att bli en duktig skrivtolk är det viktigt att vara snabb, noggrann och fokuserad. Allt detta kan brytas ner i olika delar, som det går att jobba med mer specifikt.

Ett sätt att att utveckla sin skrivtolkning är genom förkortningar, en sorts system liknande stenografi, för att kunna skriva snabbare med hjälp av färre knapptryckningar. Vår kollega David Tolentino ansvarar för att ta fram övningar till dem som behöver lära sig fler förkortningar, vilket du kan läsa mer om här

Skrivtolkning är fortfarande ett relativt nytt yrke, som under de senaste 30-35 åren har förändrats mycket när det gäller både hantverk och teknikutveckling. Vi strävar efter att i möjligaste mån likrikta våra tolkars arbetssätt, för att genom det skapa mer enhetlighet och för att lättare kunna utkristallisera hur vi kan utveckla våra kvaliteter.

Precis som inom alla tolkyrken finns det alltid saker att lära sig, och man blir aldrig fullärd som tolk. Det tycker vi är en del av charmen!